Dla Przedsiębiorców mających podpisane odrębne umowy o przeprowadzenie mediacji stawki ustalane są indywidualnie.


Dla Konsumentów wnoszących Wniosek o przeprowadzenie mediacji umownych, pośrednich realizowanych bez stawiennictwa stron opłaty naliczane są zgodnie z poniższym

  1. Opłata administracyjna wynosi 150 zł.
  2. Opłata za prowadzenie mediacji wynosi 2% wartości przedmiotu sporu (WPS), nie mniej niż 200 zł i nie więcej niż 2.500 zł.
  3. W przypadku sporów, gdzie nie da się ustalić WPS, wysokość opłaty za prowadzenie mediacji wynosi 1.500 zł.
  4. Opłatę za prowadzenie mediacji wraz z opłatą administracyjną należy wpłacić w terminie i na rachunek wskazany przez mediatora.
  5. Pozostałe opłaty i wydatki strony ponoszą według potrzeb postępowania.
Ponieważ jesteśmy płatnikiem VAT ceny wymienione wyżej zostały powiększone o należny podatek VAT (23%)