Paweł Trybuchowski - Mediator

Jestem certyfikowanym mediatorem wpisanym na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym w Kielcach oraz wpisanym do Krajowego Rejestru Mediatorów https://krm.ms.gov.pl pozycja 130.
Prowadzę mediacje umowne, na wniosek strony realizowane trybem pośrednim, bez stawiennictwa stron (e-mediacje) - co sprawia, że mogę pomóc Osobom z najdalszych krańców Polski. Proponuję udział w e-mediacjach za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) bez konieczności spotkań bezpośrednich. Specjalizuję się w sprawach cywilnych (w tym rodzinnych) i gospodarczych w szczególności dotyczących problemów związanych z zadłużeniami.

Jeżeli otrzymali Państwo ode mnie zaproszenie do mediacji proszę o kontakt - jest bardzo duża szansa, że uda nam się rozwiązać problem. Informacje na mój temat znajda Państwo tutaj. 

Walidacja kwalifikacji mediatora 2021

26 września 2021 przeszedłem proces walidacji i otrzymałem "Certyfikat ukończenia walidacji w ramach kwalifikacji o nazwie "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych".

Certyfikacja została przeprowadzona zgodnie z wymogami określonymi w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 4.12.2018 roku w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P.2018 poz. 1198).

Wpis na listę mediatorów stałych 2019

Od 28.10.2019 jestem wpisany na listę mediatorów stałych w Sądzie Okręgowym w Kielcach – od tej pory realizuje się jako aktywny mediator w sprawach pozasądowych.

2019 ukończony dwuetapowy kurs Mediacji

Mediator szkolenie bazowe oraz specjalistyczne w sprawach cywilnych i gospodarczych w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie identyfikator dyplomów 1551/B/Warszawa/2019; 1662/MCG/Warszawa/2019

Jestem absolwentem kierunku Finanse i Bankowość Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyłem również studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na SGH w Warszawie, studia podyplomowe z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz uzyskałem z wyróżnieniem tytuł Executive MBA (Francuski Instytut Zarządzania w Warszawie).

Urodziłem się w 1971 roku w Warszawie, swoją karierę zawodową rozpoczynałem na początku lat 90-tych w branży farmaceutycznej i finansowej, od roku 2000 związałem się z branżą zarządzania wierzytelnościami. Wielokrotnie jako prelegent brałem udział w konferencjach dotyczących zarządzania wierzytelnościami masowymi.

Przebyłem wiele kursów, między innymi: audytorów wewnętrznych ISO, zarządzania projektami wg standardów PRINCE.

"Mądry szuka rozwiązania,
niemądry rozstrzygnięcia"


Adres korespondencyjny
UP Piastów 1 FUP Reguły
Skr. Pocztowa nr 17
05-817 Reguły

Kontakt e-mail: mediacje@ptrybuchowski.pl