@-mail w mediacji 

Mediacja online za pomocą e-maila to nowoczesne, szybkie i wygodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy szukają skutecznego sposobu na rozwiązanie konfliktu bez wychodzenia z domu. 

W dobie cyfrowej rewolucji, kiedy każdy z nas ceni swój czas i komfort, mediacja online staje się idealną opcją, pozwalającą zaoszczędzić obie te wartości. Proces mediacji e-mailowej jest całkowicie poufny , oparty na zasadach dobrowolności i współpracy. Profesjonalni mediatorzy ⚖️ zapewniają klarowną i skuteczną komunikację, dążąc do znalezienia rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron konfliktu. Dzięki mediacji e-mailowej, nie ma potrzeby angażowania się w czasochłonne i często stresujące spotkania stacjonarne. Strony mogą komunikować się w dogodnym dla siebie czasie, co pozwala na dokładne przemyślenie każdej wypowiedzi i konsultację z doradcami. To zwiększa szanse na znalezienie sprawiedliwego i trwałego rozwiązania. Korzystając z mediacji e-mailowej, zyskujesz: Oszczędność czasu ⏳ i pieniędzy. Możliwość przemyślenia swoich stanowisk i argumentów Elastyczność w komunikacji Wsparcie doświadczonego mediatora  

Mediacja online to metoda przyszłości , umożliwiająca rozwiązywanie sporów w komfortowych warunkach, bez dodatkowego stresu. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o mediacji e-mailowej i zacząć proces rozwiązywania konfliktu już dziś!

???? Jak sprawdzić wiarygodność mediatora w 3️⃣ krokach❓

1️⃣ Wejdź na stronę Krajowego Rejestru Mediatorów https://krm.ms.gov.pl ✔️

2️⃣ Wpisz nazwisko i imię mediatora.✔️

3️⃣ Sprawdzisz, czy dany mediator jest wpisany do rejestru, w którym oprócz imienia i nazwiska przedstawione są podstawowe informacje o doświadczeniu, specjalizacji i szkoleniach oraz dane kontaktowe.✔️


Naruszenie ugody

W obliczu naruszenia ugody mediacyjnej przez wierzyciela, istotne jest, aby znać swoje prawa i dostępne ścieżki działania. Oto kilka kluczowych kroków, które warto rozważyć:

  1. Komunikacja jest kluczem. Pierwszym krokiem powinno być bezpośrednie zwrócenie się do wierzyciela w celu wyjaśnienia i możliwego rozwiązania zaistniałego problemu. Często nieporozumienia i błędy są prostsze do rozwiązania, niż się wydaje.

  2. Zrozumienie ugody. Dokładna analiza treści ugody mediacyjnej pozwala na lepsze zrozumienie zobowiązań stron i potwierdzenie, czy faktycznie doszło do naruszenia.

  3. Mediator może pomóc. Warto zwrócić się do mediatora, który uczestniczył w osiąganiu ugody. Może on zaoferować wsparcie w jej egzekwowaniu lub pomóc rozwiązać powstały konflikt.

  4. Konsultacja z prawnikiem. Jeśli sytuacja wymaga interwencji prawnej, skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w mediacjach może okazać się niezbędne. Profesjonalna porada prawna pomoże ocenić dostępne opcje i wybrać najlepszą ścieżkę działania.

  5. Droga sądowa. W niektórych przypadkach, szczególnie gdy ugoda posiada klauzulę wykonalności, konieczne może być skierowanie sprawy do sądu w celu egzekwowania ugody.

  6. Rejestracja ugody w sądzie. Jeśli ugoda nie została jeszcze zarejestrowana, warto to zrobić, aby nadać jej moc prawną i możliwość egzekucji w postępowaniu sądowym.

Pamiętaj, że szybkie i zdecydowane działanie może zapobiec dalszym naruszeniom ugody i zabezpieczyć Twoje prawa. Zanim jednak podejmiesz jakiekolwiek kroki prawne, zawsze skonsultuj się z profesjonalnym prawnikiem.

#mediacja #ugoda #prawo #konflikty #rozwiązaniekonfliktów


Mediacje? czy warto ...

10 zalet mediacji:

 

Szybkość - mediacja może być szybsza niż tradycyjne postępowania sądowe, co pozwala na szybsze rozwiązanie sporów.

Dobra wola - mediacja wymaga od uczestników dobrej woli i otwartości na kompromis, co może prowadzić do bardziej trwałych i zadowalających rozwiązań.

Utrzymywanie relacji - mediacja może pomóc uczestnikom w utrzymaniu pozytywnych relacji, ponieważ rozwiązanie sporu jest osiągane w sposób wspólny i nieprzemocowy.

Koszty - mediacja może być tańsza niż postępowanie sądowe, ponieważ nie wymaga długotrwałych przesłuchań i procesów.

Kontrola - uczestnicy mediacji mają większą kontrolę nad procesem i wynikiem, co może być bardziej zadowalające niż decyzja wydana przez sędziego.

Kreatywność - mediacja daje możliwość kreatywnego rozwiązania sporu, które może być trudne lub niemożliwe do osiągnięcia w tradycyjnym postępowaniu sądowym.

Prywatność - mediacja jest bardziej prywatnym procesem niż postępowanie sądowe, co może zwiększyć poczucie bezpieczeństwa dla uczestników.

Oszczędność czasu - mediacja może być szybsza niż tradycyjne postępowanie sądowe, co pozwala na szybsze rozwiązanie sporów.

Dostępność - mediacja jest łatwo dostępna i może być stosowana w wielu rodzajach sporów.

Redukcja stresu - mediacja może być mniej stresującą opcją niż postępowanie sądowe, ponieważ jest to mniej formalny proces, który może pomóc uczestnikom w relaksacji i skoncentrowaniu się na rozwiązaniu problemu.

Mam podpisaną ugodę a nadal prowadzona jest windykacja.

Jeśli doszło do zawarcia ugody mediacyjnej między wierzycielem a dłużnikiem (dwa podpisy złożone na dokumencie), a wierzyciel wciąż kontynuuje windykację, należy podjąć kilka kroków:

  1. Skontaktuj się z wierzycielem i przypomnij mu o zawartej ugodzie mediacyjnej oraz przekaż, że windykacja jest niezgodna z ustaleniami poczynionymi w trakcie mediacji.

  2. Jeśli nie przyniesie to skutku, napisz list polecony do wierzyciela, w którym potwierdzisz uzgodnienia z mediacji, prześlesz dowody na realizację zapisów ugody  i zasygnalizujesz, że windykacja jest nieuzasadniona. Przypomnij też, że dalsze działania będą stanowiły naruszenie umowy i mogą skutkować postępowaniem prawnym.

Pamiętaj, że umowa zawarta w wyniku mediacji jest prawnie wiążąca, a naruszenie jej może prowadzić do konsekwencji prawnych dla strony naruszającej uzgodnienia.

Czym jest nieodpłatna pomoc prawna?

W trakcie mediacji zawsze informuję o tym, że warto zasięgnąć pomocy prawnej profesjonalisty. Wielokrotnie słyszę, że koszt takiej porady jest znaczny. Proponuję skorzystać z pomocy w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, która kierowana jest do osób borykających się z problemem prawnym. Profesjonalny prawnik w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej wskaże zainteresowanym obywatelom, jakie są ich prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania ich problemu prawnego (informacje ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości).
Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo pod poniższymi linkami:
 
Wzór dokumentu sprzeciwu do nieprawomocnego nakazu

Masz ugodę, otrzymałeś nakaz zapłaty

Czasami zdarza się taka sytuacja chociaż nie powinna...

Przede wszystkim należy zachować spokój. Jeżeli masz podpisana ugodę mediacyjna oraz realizujesz jej postanowienia zgodnie z jej treścią nie ma powodu do obaw. Musisz odpowiedzieć na pismo (pozew oraz nakaz) przesłane przez Sąd w wymaganym terminie (14 dni). Odpowiedź jest prosta i sformalizowana i może wyglądać tak jak w przedstawionym przeze mnie przykładzie obok. W odpowiednie miejsca należy wpisać dane z dokumentów jakie otrzymałeś z Sądu. Jak zawsze podkreślam, że najważniejsze jest dla własnego komfortu żebyś zasięgnął porady prawnej u profesjonalisty (Radcy Prawnego lub Adwokata) - takiej darmowej porady można uzyskać w siedzibach Sądów lub Samorządów. 

Zatwierdzenie ugody przez Sąd

Zatwierdzenie ugody przez Sąd

W punkcie dotyczącym rejestracji ugody w Sądzie zamieściłem wskazówki jak to zrobić. W ciagu kliku tygodni od złożenia wniosku Sąd zatwierdza ugodę zawartą przed mediatorem. Potwierdzenie czynności Sąd dokonuje pismem przesyłając stronom Postanowienie (przykład takiego postanowienia widać obok po lewej stronie). Sąd zatwierdzając dokument wskazuje, że treść ugody:
1. jest zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego,
2. nie zawiera sprzeczności oraz zapisów niezrozumiałych,
3. nie zmierza do obejścia prawa.
Warto też widzieć, że ugoda zawarta przed mediatorem (w tym mediacji online) po  zatwierdzeniu przez Sąd podlega wykonaniu, tak jak orzeczenie Sądu.

Jak prowadzone są mediacje zdalne?

W zaproszeniu i korespondencji jakie do Państwa wysyłam zamieszczam informacje:
„przeprowadzenie mediacji umownych, pośrednich realizowanych bez stawiennictwa stron.”
„Proponujemy udział w mediacjach telefonicznych, bez konieczności spotkań bezpośrednich.”
Mediacje zdalne zostały rozpowszechnione podczas okresu pandemii w związku z ograniczona możliwością organizowania spotkań mediacyjnych bezpośrednich. Ja w swojej praktyce mediatora tego typu formułę stosowałem wcześniej i będę ja stosował, ponieważ:
1 jest to najszybsza i najtańsza forma kontaktu ze stronami i prowadzenia rozmów mediacyjnych,
2 pozwala na uczestnictwo w mediacjach osobom z najdalszych zakątków Polski,
3 nie tracą Państwo czasu i pieniędzy na dojazdy,
4 Ministerstwo Sprawiedliwości akceptuje a wręcz promuje taka formułę prowadzenia mediacji
W ramach mediacji zdalnych mogą Państwo kontaktować się w wybranej przez siebie porze za pomocą sms, e-maila oraz formularza kontaktowego na mojej stronie www.

Mediacje w mediach

Ugoda mediacyjna

Właściwie po co mi ta ugoda mediacyjna skoro umówiłem się telefonicznie a e-mailem otrzymałem harmonogram?

Faktycznie wielokrotnie spotykam się z taką sytuacją, kiedy Osoba Zadłużona ma ustalony harmonogram spłaty. Zawsze zadaję wówczas pytanie, czy nie jest rozsądnym aby te ustalenia "przelać" na papier i mieć podpisany "twardy" dokument? Skoro Wnioskodawca (Wierzyciel) złożył wniosek, to chyba taka jest jego wola. Ugoda zawarta na piśmie z załączonym protokołem mediatora to poważny dokument, którego status jest regulowany przez zapisy Kodeksu Postępowania Cywilnego. Dlatego też warto mieć taką "polisę bezpieczeństwa" zważywszy, że w mediacjach jakie prowadzę Wnioskodawca opłaca jej koszt w 100% a odsetki na czas trwania ugody są "zamrożone".

Treść umorzenia w EPU

Umorzenie w EPU

Dostałem z Sądu w Lublinie umorzenie w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), co dalej? 

Wiele osób, z którymi rozmawiam uważa, że sprawa została zamknięta - umorzona i dalszego postępowania już nie będzie. Oczywiście tak może być. Jednak z własnego doświadczenia wiem, że tego typu sprawy są umarzane w EPU ale trafiają bezpośrednio do Sądu zgodnego z miejscem zamieszkania Pozwanego. Tak więc uczestnictwo w mediacji z wniosku Powoda staje się szansą na uniknięcie dalszego postępowania sądowego. Na każdym etapie ważne jest uzyskanie porady profesjonalnego prawnika - z reguły takie dyżury są organizowane w budynkach Sądów. Po prawej przedstawiam przykład dokumentu takiego umorzenia.

Wniosek o rejestrację ugody

Rejestracja Ugody

W paragrafie 3 pkt. 3 Ugody mediacyjnej jest zapis o możliwości jej zatwierdzenia w Sądzie, jak to zrobić?

Faktycznie w ugodach zawieranych w mediacjach prowadzonych przeze mnie jest zapis mówiący o prawie przysługującym stronom:
"Zgodnie z treścią art. 183¹4 §1 i §2 k.p.c. Mediator stały poinformował Strony, że podpisanie przez nie Ugody umożliwia każdej ze Stron wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie, a w przypadku opóźnienia w spłacie Wierzytelności przez Dłużnika uprawnia Wierzyciela do wystąpienia do właściwego Sądu z wnioskiem o nadanie Ugodzie klauzuli wykonalności."

Obok przedstawiam przykładową treść wniosku jaki należy złożyć w przypadku chęci uzyskania zatwierdzenia ugody przez Sąd. Właściwy Sąd, to taki który swoim zasięgiem obejmuje miejsce zamieszkania strony ugody będącej konsumentem (osoby zadłużonej). Zatwierdzenie ugody nadaje jej mocy ugody zawartej przed Sądem.

Art. 18314.  [Zatwierdzenie ugody przez sąd]
§ 1.
Jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem, sąd, o którym mowa w art. 18313, na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem.
§ 2.
Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności; w przeciwnym przypadku sąd zatwierdza ugodę postanowieniem.
§ 3.
Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem, w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.