DYŻURY MEDIATORÓW 

uprawnionych do prowadzenia spotkań informacyjnych, zgodnie z art. 183(8) § 4 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego.

Sąd Okręgowy w Kielcach HIPOTEKA, ul. Sienkiewicza 5
19.09.2019 godz 12.00 - 14.00
Zapraszam

Projekt Krajowego Rejestru Mediatorów ułatwi znalezienie mediatora online, podniesie standardy usług  i promuje mediację jako alternatywę dla sądów ⚖️.

Projekt Krajowego Rejestru Mediatorów to innowacyjne rozwiązanie mające na celu ułatwienie dostępu do kwalifikowanych usług mediacyjnych poprzez stworzenie centralnej, online bazy danych mediatorów z całej Polski. Dzięki temu, osoby poszukujące efektywnych i mniej kosztownych metod rozwiązywania konfliktów będą mogły łatwo znaleźć mediatora dopasowanego do swoich potrzeb. Rejestr zwiększy transparentność i rzetelność świadczonych usług, promując jednocześnie mediację jako skuteczną alternatywę dla długotrwałych postępowań sądowych ⚖️. To krok w stronę rozwoju zawodowego mediatorów i podnoszenia jakości mediacji w Polsce.


Mediacje to nie tylko skuteczny sposób na rozwiązanie konfliktu, ale również wyjątkowa okazja do poprawy relacji z klientem.

Dzięki procesowi mediacyjnemu, gdzie neutralny mediator wspiera strony w znalezieniu wspólnego, satysfakcjonującego rozwiązania, możemy przekształcić negatywne emocje w konstruktywne dialogi.

Mediacje pomagają zrozumieć perspektywę drugiej strony i otwierają drogę do budowania trwałej, pozytywnej relacji.

Co więcej, mediacja daje możliwość bezpośredniego zaangażowania klienta w proces rozwiązywania problemu, co może znacząco zmniejszyć poziom stresu i frustracji.

Zawarte ugody są zwykle bardziej trwałe i satysfakcjonujące, niż decyzje narzucone przez sąd.

Dzięki mediacjom, możemy nie tylko uniknąć długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych, ale także zamienić konflikt w szansę na lepsze zrozumienie i współpracę.

Dzień mediacji 2023

W 2023 roku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 19 października (czwartek).
Międzynarodowy Dzień Mediacji każdego roku obchodzony jest w trzeci czwartek października.
Święto zostało zainicjowane w 2005 roku przez Amerykańskie Stowarzyszenie Profesjonalistów w Rozwiązywaniu Konfliktów (Association for Conflict Resolution).
Celem dnia jest propagowanie i wspieranie metod polubownego rozwiązywania sporów.
W tym dniu na całym świecie odbywają się bezpłatne spotkania z mediatorami oraz organizowane są dni otwarte w sądach i prokuraturach.
Stowarzyszenia oferują dyżury ekspertów i bezpłatne warsztaty dla osób, które potrzebują pomocy w mediacjach. 
Zwycięska praca w konkursie na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji 2023. Autorka: Julia Dymowicz, klasa VII (Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie)

Dyżur  w  „Strefie mediacji” w Sądzie Okręgowym w Kielcach

  • 13.09.2023 godz 12.00 - 14.00
  • 22.11.2023 godz 12.00 - 14.00
Zapraszam

Dyżur w SO w Kielcach

19.04.2023 godzina 12.00 - 14.00 Zapraszam

Dyżury mediatora

W Sądzie Okręgowym w Kielcach w co drugą środę miesiąca od godziny 12.00-14.00 w strefie mediacji dyżuruje mediator, z którym można porozmawiać na wszelkie tematy związane z mediacjami. Ja uczestniczę w takich dyżurach - pro publico bono. Jeżeli jesteś zainteresowany takim spotkaniem z mediatorem koniecznie sprawdź w swoim najbliższym Sądzie Okręgowym kiedy takie dyżury się odbywają. Porada mediatora jest oczywiście darmowa. 

Tydzień mediacji

17-21 października 2022. Sprawdź czy w Twoim najbliższym Sądzie jest organizowana akcja przybliżająca wiedzę o mediacji.

https://krm.gov.pl/o-mediacjach

Być mediatorem…

Nawiązując do moich wpisów dotyczących mediacji jako współczesnej, cywilizowanej i niestety jeszcze niedocenionej formy rozwiązywania sporów przychodzą mi na myśl wspomnienia i lekcje jakie otrzymałem od znacznie bardziej doświadczonych skandynawskich koleżanek i kolegów.

Miałem wielkie szczęście, że w listopadzie 2000 roku przez tydzień „pobierałem nauki” w Göteborg, gdzie zapoznałem się z nieznanym wówczas w Polsce podejściem do spraw starych, przedawnionych czyli tzw. „beznadziejnych”.

Nauczyłem się wtedy, że sukces tego rozwiązania leży w łagodnym, empatycznym podejściu do osoby zadłużonej. Stosowanie specjalnych listów, na których była karta do odesłania z dobrowolną deklaracją co do kwoty, warunków i terminów dokonywania spłat była wówczas dla mnie kosmiczną nowością.

Teraz widzę, że takie podejście jest bardzo zbliżone do tego co stosujemy przy prowadzeniu współczesnych mediacji.

Uważam, że dzięki temu tygodniowi szkolenia i korzystaniu z doświadczenia koleżanek i kolegów ze Skandynawii dzisiaj udaje mi się po 20 latach w branży odnaleźć jako mediator – co nie jest łatwe.

Krajowy Rejestr Mediatorów

Profesjonalizacja zawodu mediatora

„Krajowy Rejestr Mediatorów ma być sposobem na uporządkowanie sytuacji na rynku mediatorów. Ministerstwo Sprawiedliwości chce by baza, która ma zacząć działać w 2023 r., pełniła funkcję i informacyjną, i legalizacyjną - wpis do niej ma stanowić m.in. podstawę uzyskania legitymacji stałego mediatora sądowego. Rejestr ma też odpowiadać na pytanie, czy dany mediator może prowadzić e-mediacje.”
Czytaj więcej na Prawo.pl

Plakat Międzynarodowy Dzień Mediacji 2021

Międzynarodowy Dzień Mediacji 21.10.2021

Sprawdź czy w Twoim najbliższym Sądzie jest organizowana akcja przybliżająca wiedzę o mediacji.

Certyfikowany mediator

Pracowita niedziela w Lublinie

26 września 2021 z sukcesem zdałem egzamin teoretyczny i praktyczny umożliwiający otrzymanie Certyfikatu ukończenia walidacji w ramach kwalifikacji o nazwie "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych.

Certyfikacja została przeprowadzona zgodnie z wymogami określonymi w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 4.12.2018 roku w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej "Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P.2018 poz. 1198).

Masz prawo do mediacji

Mediacje, dlaczego nie?

Świadomość tego kim jest mediator wśród osób zadłużonych jest tragicznie znikoma. Wysyłając zaproszenia i próbując się z nimi skontaktować w większości przypadków „zapada martwa cisza” i brak jakiejkolwiek odpowiedzi. Niestety, później - po paru tygodniach, czy też miesiącach – osoby te ostatecznie kontaktują się z mediatorem, ale już po otrzymaniu z sądu nakazu zapłaty. To jest czas, kiedy jest już za późno na mediacje. Z punktu widzenia wierzyciela w tym momencie nie opłaca się kierować sprawy ponownie do mediacji a w przypadku uprawomocnienia wierzyciel nie ma nawet żadnych z tego tytułu korzyści. Jedyną stroną ponoszącą straty jest osoba zadłużona. Zawarcie ugody mediacyjnej jest najrozsądniejszym rozwiązaniem, ponieważ ugoda nie zawiera żadnych dodatkowych kosztów, jest wstrzymane naliczanie odsetek ustawowych na czas jej trwania a raty nie są narzucone a proponowane przez osobę zadłużoną.
Sądy w Polsce zarzucane są tego typu sprawami, które ciągną się bardzo długo i konsumują ich moce przerobowe. W tym przypadku „piłeczka leży w ogródku” Ministerstwa Sprawiedliwości, które powinno wykazać się dużo większym zaangażowaniem w masowe promowanie mediacji wśród społeczeństwa.
Miejsce pracy mediatora

Miejsce pracy "zdalnego i zdolnego" mediatora.... 

Jak Państwo wiedzą prowadzę mediacje elektroniczne (e-mediacje), bez konieczności spotkań bezpośrednich, czyli formalnie przeprowadzam mediacje umowne na wniosek, pośrednie realizowane bez stawiennictwa stron. Dzięki takiej formule każda osoba nawet z najdalszych zakątków Polski ma szanse wziąć udział w mediacji w kluczowej dla niej sprawie.

Satysfakcja z bycia mediatorem

W 2020 roku minęło 20 lat od kiedy związałem się z branżą zarządzania wierzytelnościami. Branża potrzebna gospodarce, ale zarazem kontrowersyjna, źle postrzegana zarówno przez społeczeństwo oraz ostatnio także przez władze. Sama też się do tego po części przyczyniła.

Jednak nie o tym chciałem napisać. Od 2019 roku próbuję swoich sił jako mediator, w tym czasie przeprowadziłem wiele mediacji (pozasądowych), szczęśliwie w większości skutecznych (zawarta ugoda).

Powiem szczerze, że bycie mediatorem to zupełnie inny świat. Osoby zadłużone (bo takich spraw mam najwięcej) postrzegają mediatora jako kogoś kto idzie im z realną pomocą, nie czują obawy ani uprzedzenia. Faktycznie, jest brak wiedzy na temat mediacji ale to już rola mediatora aby w zwięzły i zrozumiały sposób w trakcie monologu wyjaśnił na czym polegają. Sam mediator mając świadomość w jakiej roli występuje w sposób skuteczny rozładowuje napięcie i pomaga wyjść z trudnych finansowych problemów w sposób możliwie „bezbolesny”.

Bardzo motywujące i budujące jest słyszeć szczere podziękowania oraz niejednokrotnie pytanie, czy mógłby Pan podjąć się mediacji w innych moich sprawach?

Czego więcej potrzeba …